TŘEBÍČ

První zmínka o Třebíči se datuje okolo roku 1101, kdy zde byl založen benediktinský klášter. Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a již poměrně brzy po jejím založení byla označována za město. Benediktinský původ města ovlivnil vzhled městského erbu – obsahuje 3 řádové kapuce benediktinských mnichů.

Současná Třebíč nabízí mnoho cenných historických památek, nejvýznamnější z nich jsou od července 2003 zapsány v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o Baziliku svatého Prokopa, židovskou čtvrť a židovský hřbitov.

Pro detailní informace o kulturních památkách a dění ve městě doporučujeme navštívit oficiální prezentaci města www.trebic.cz. Za návštěvu stojí rovněž portál pro turisty www.visittrebic.eu.

Vinohrádek nad BabouZajděte si do vyhlášené restaurace na oběd nebo romantickou večeři.